8.04.2020 Vi har officielt aflyst LA2020, og mon ikke vi lige skal følge op på konsekvenserne, om vi skal udsætte til næste år, om vi kan flytte det, eller hvad ved jeg, tænker at vi i påsken går i tænkbox, i forhold til de spørgsmål der vil dukke op omkring hvad vi så skal.

6.04.2020 Regeringen melder ud at større forsamlinger stadig vil være forbudt frem til udgangen af August, pga. COVID-19, vi holder lige et møde i styregruppen, inden vi officielt melder aflyst.
Har fjernet link til tilmelding.

1.04.2020 Siden har fået tilført lige turist muligheder i nærheden af Camp.

31.03.2020 Der er åbnet for tilmeldinger til LA2020, med forbehold for at vi kan blive risikere at vi er nød til at aflyse, men det ved vi mere om midt i maj satser vi på.
Der er også blevet opdateret med en råskitse af ugen program.

27.03.2020 Siden er blevet opdateret med følgende sprogversioner, Engelsk, Tysk, Hollandsk og Fransk.

27.03.2020 Vi er ved at være klar til at åbne for tilmelding, skal lige have selve programmet gjort færdig, så åbner vi for tilmeldinger.

Terræn aftaler er på plads, camp er på plads og der skal foretages opmålinger i morgen, så inden længe kan vi nok gøre camp tegningen færdig.

Vi er jo selvfølgelig lige så usikre som alle andre pga. COVID-19 og kan selvfølgelig risikere at vi bliver nød til at aflyse, det fyldte meget igår på møde panelet til LA2020, vi skal alle lave aftaler med forbehold selvfølgelig.
Såfremt at vi bliver nød til at aflyse får de tilmeldte selvfølgelig deres penge tilbage.
Der blev på møde aftalt at der skal være en engelsk version af denne side. Så det er vi ved at forberede også.

LA2012 (Foto: Andreas Bekker)

20.02.2020 Link fra dlrk.dk er nu sat op som henvisning til denne siden.
Bemærk at siden egentlig har domænet la2020.dk som sin primær adresse, men dlrk-la.dk linker til siden også.

20.02.2020 Domænet dlrk-la.dk er udpeget på denne siden og samtidig er la2020.dk også linket til siden, årsag når næste års LA overtager domænet dlrk-la.dk, så har vi stadig la2020.dk til at pege på denne siden, og den vil herefter ligge i vores arkiv med link til la2020.dk

17.02.2020 Aftale omkring terræn og pris er faldet på plads, og der er sendt budget og ansøgning om tilskud til HB.
Hvorup har vi i 5 dage under LA2020

14.02.2020 Tilbuds design manual er gjort klar til indhentning af tilbud på diverse tryk til LA2020.
Sideløbende er denne siden så småt ved at være klar til offentliggørelse.

Tilbud er klar til at blive indhentet til diverse tryk til LA2020 her Arrangements trøje.

10.02.2020 Tilmeldingsskema er tilrettet og sendt til korrektur.
Tilmeldingsskemaet kommer til at ligge på Nordjyllands hovedside som sidste gang, for at undgå komplikationer via WordPress.

09.02.2020 De hovedansvarlige for LA2020 informerede de fremmødte på regionalforsamlingen om status for LA2020 og proklamerede et der kommer et nyt stormøde.

Regionalforsamling i Region Nordjylland, der bliver gået til faldet, efter at der under eventuel blev orienteret om status for LA2020

28.1.2020 De ansvarlige for de forskellige udvalg, nedsat på de første møder, holder møde og får taget en masse beslutninger og får lavet et budget for LA2020, som skal sendes til HB til godkendelse.
Medieudvalget fremlagde foreløbig hjemmeside, som skal fyldes med indhold.

9.11.2019 Stormøde hvor der blev fastsat en overordnet organisation for LA2020 og styregruppen kom til at bestå af regionsledelsen (Stinna, Ib, Ture, Gregers, Martin), Martin oprettede efterfølgende et Google Drev, hvor alle dokumenterne skulle, samles så der kunne bevares et overblik og så dokumenterne havde et fornuftigt backup.
Hovedansvarlige blev senere ændret til Stinna og Martin.

29. 05.2019 Første LA2020 møde her blev nedsat specialudvalg og en første snak om indhold for LA2020 og der kom 2 råskitser frem til logoforslag som Andreas lovede at rentegne.

Et Lille minde fra LAdus 2012, her er nordjyderne klar til at modtage gæsterne i infohuset på dyreskuepladsen i Hornum. Og nu skal vi se om vi kan nå dertil igen til LA2020 (foto: Andreas Bekker)